Skip to content

Adolygiad Annibynnol o Gadernid Ffermio yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Comisiynwyd Kevin Roberts i gynnal Adolygiad Annibynnol o Gadernid Ffermio yng Nghymru gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd ym mis Ebrill 2013. Dyma’r adroddiad llawn ynghyd â’i argymhellion