Skip to content

Ffermio a chefn gwlad

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cymru gwledig

Ar y cyd â sefydliadau eraill y llywodraeth, yn gweithio at rheoli’r amgylchedd amaethyddol yn gynaliadwy.

Cymorth i'r gymuned ffermio

Mae “Farming Help” yn dwyn ynghyd tair elusen genedlaethol sy'n gweithio er budd y gymuned ffermio.

Gwlad

Gwlad ydy ein e-gylchlythyr ar gyfer busnesau fferm a choedwigaeth a phawb sydd ynghlwm wrth amaethyddiaeth yng Nghymru.

news & alerts iconCaiff yr e-gylchlythyr ei anfon bob bythefnos a gallwch gofrestru i’w dderbyn drwy glicio ar yr eicon newyddion a rhybuddion ar y dudalen hon. Ar ôl i chi gofrestru caiff yr e-gylchlythyr ei anfon yn syth i’ch mewnflwch.

Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru

Mae’r Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru yn galluogi ni i gyflwyno gweithgareddau sy’n cefnogi cefn gwlad a chymunedau gwledig yn ein galluogi i reoli'r maes amaeth a’r amgylchedd mewn dull cynaliadwy, fel rhan o Bolisi Amaethyddol Cyffredin.

Mae'r Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru: Gwerthusiadau Rhaglen (dolen allanol) yn cynnwys gwahanol adroddiadau gwerthuso sydd wedi'u paratoi ar ran neu ar y cyd â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.

Arolwg Cefn Gwlad

Mae'r Arolwg Cefn Gwlad (dolen allanol, Saesneg yn unig) yn darparu arolwg eang o gefn gwlad y DU yng ngoleuni polisïau'r Llywdraeth a dymanwadau amgylcheddol.