Skip to content

Cais am drwydded tynnu dŵr newydd ar gyfer eithriadau trwyddedu tynnu dŵr yng Nghymru

Yn y gorffennol, roedd rhai tynwyr dŵr wedi'u heithrio rhag gorfod cael trwydded i godi dŵr.

Er mwyn rheoli'n hadnoddau dŵr yn effeithiol ac yn deg, rydym yn diddymu'r eithriadau hyn a bydd angen trwydded bellach fel arfer i godi dŵr.

Sut alla i ddweud bod hyn yn effeithio arna

Rhaid ichi wneud cais am drwydded newydd os gwnaethoch chi godi mwy na 20 o fetrau ciwbig (4,400 o alwyni) y dydd o ddŵr unrhyw bryd rhwng 1 Ionawr 2011 a 31 Rhagfyr 2017. Am ragor o wybodaeth, ewch i: Cyfoeth Naturiol Cymru.   

Beth yw manteision gwneud cais am drwydded nawr

  • proses ymgeisio symlach fydd yn gwneud ceisiadau'n rhatach ac yn haws i'r rhan fwyaf
  • byddwch yn debygol o allu parhau i godi dŵr fel ag o'r blaen
  • byddwch yn rhoi amser i Cyfoeth Naturiol Cymru drafod eich cais a'ch cynghori ar unrhyw broblemau y bydd gofyn ichi eu hystyried. 

O beidio â gwneud cais am drwydded, efallai y collwch eich hawl i godi dŵr fel yn y gorffennol a gellid cymryd camau cyfreithiol yn eich erbyn. 

Pryd bydd angen imi wneud hyn

Dechreuodd y cyfnod ymgeisio ar 1 Ionawr 2018 ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog tynwyr i wneud cais cyn gynted ag y medrant er mwyn cael amser i drafod eu cais ac i'w cynghori ar unrhyw broblemau y bydd gofyn iddynt eu hystyried. 

Ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru i ddysgu mwy. Os oes gennych gwestiynau ynghylch beth sydd angen ei wneud i ymgeisio, cysylltwch â Cyfoeth Naturiol Cymru yn:  enquiries@naturalresourceswales.gov.uk neu ffoniwch 0300 065 3000.