Skip to content

Gwaredu ac adennill gwastraff

Dolenni perthnasol

11 cwestiwn cyffredin am droi gwastraff yn ynni.

Amcanwn ailgylchu o leiaf 70% o’n gwastraff ni erbyn 2025. Rhaid inni hefyd gynllunio beth i’w wneud â’r gwastraff na allwn ni mo’i ailgylchu.

Allwn ni ddim claddu rhagor. Mae gofod tirlenwi Cymru’n prysur ddod i ben, a golyga trethi tirlenwi na allwn fforddio parhau i yrru gwastraff i’w gladdu.

At hynny, mae bwyd a yrrir i’w gladdu’n dadelfennu, gan gynhyrchu methan. Dyma nwy tŷ gwydr 23 gwaith mwy peryglus na deuocsid carbon.

Ein blaenoriaeth ni yw lleihau hynny o wastraff a gynhyrchwn: ond lle crëir gwastraff, rhaid inni ganfod atebion arall na’i gladdu. Mae’r atebion hyn yn cynnwys:

  • treuliant anerobig - trin bwyd gwastraff er mwyn cynhyrchu bio-nwy y gellir ei ddefnyddio’n danwydd, a slwtsh y gellir ei defnyddio at sawl diben, gan gynnwys gwrteithio
  • ynni effeithlonrwydd-uchel o wastraff. Defnyddia hyn wastraff (arall na bwyd) er mwyn creu ynni ar gyfer ein busnesau a’n cartrefi ni.