Skip to content

Crynodiadau cefndirol arferol

Ym mis Ebrill 2012, cyhoeddwyd canllawiau newydd o dan Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990. Mae’n esbonio sut y dylid rhoi’r drefn tir halogedig ar waith. Mae’n cyfeirio at lefelau ‘arferol’ o halogion mewn pridd.

Comisiynwyd Arolwg Daeregol Prydain (dolen allanol, Saesneg yn unig) i ddarparu canllaw ar y lefel ddisgwyliedig o halogion mewn pridd yng Nghymru. Mae’r canllaw yn trafod 7 o halogion:

  • arsenig
  • benzo[a]pyrene (BaP)
  • plwm
  • cadmiwm
  • copor
  • mercwri
  • nicel.

Bellach, mae’r adroddiad terfynol a’r Taflenni Canllawiau Technegol ar gael, sy’n ymdrin â’r  halogion uchod pan fo’r crynodiadau cefndirol arferol wedi’u cadarnhau ar gael.

Gellir eu gweld ar wefan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (dolen allanol, Saesneg yn unig).