Skip to content

Hysbysiadau Cosb Benodedig

Mae hysbysiadau cosb benodedig yn un o amrywiaeth o fesurau gorfodi sydd ar gael i awdurdodau lleol i fynd i'r afael â throseddau amgylcheddol lefel isel.

Gall hysbysiadau cosb benodedig gael eu rhoi ar gyfer troseddau amgylcheddol megis:

  • Gollwng sbwriel - sy'n cynnwys taflu papur, eitemau plastig, deunyddiau sy'n gysylltiedig â smygu, bwyta, yfed a chnoi gwm
  • Baw Cŵn
  • Graffiti a gosod posteri'n anghyfreithlon
  • Parcio niwsans
  • Cerbydau wedi’u gadael
  • Dosbarthu llenyddiaeth heb awdurdod ar dir dynodedig
  • Peidio â dangos trwydded cludo gwastraff
  • Peidio â dangos nodyn trosglwyddo gwastraff
  • Peidio ag enwebu deiliad allwedd neu roi manylion deiliad allwedd i'r cyngor mewn ardal hysbysu am larwm
  • Sŵn mewn anheddau a safleoedd trwyddedig.

Mae gan Awdurdodau Lleol yng Nghymru y pŵer i bennu ffi'r hysbysiad o gosb benodedig. Mae Rheoliadau Tramgwyddau Amgylcheddol (Cosbau Penodedig) (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2008 yn galluogi Awdurdodau Lleol i bennu ffi hysbysiadau cosb benodedig rhwng £75 a £150.  Os na fydd awdurdod yn defnyddio'r pŵer hwn, bydd ffi cyffredinol awtomatig (o naill ai £75 neu £100) yn berthnasol.

Awdurdodau Lleol sydd hefyd yn pennu lefel yr hysbysiad cosb benodedig a roddir ar gyfer trosedd sain. Mae hefyd yn cael ei bennu gan y math o drosedd.

Lefelau hysbysiadau cosb benodedig

 Trosedd  Swm Awtomatig y Gosb  Uchafswm y Gosb
 Taflu ysbwriel   £75   £150
 Baw Cŵn   £75   £150
 Graffiti a gosod posteri'n anghyfreithlon   £75  £150
 Sŵn mewn anheddau  £100  £150
 Sŵn ar Safleoedd Trwyddedig  Dd/B  Swm penodol o £500
 Parcio niwsans  Dd/B  Swm penodol o £100
  
Am fwy o wybodaeth am hysbysiadau cosb benodedig, cyfeiriwch at ein canllawiau.

Ffurflenni Hysbysiad Cosb Benodedig 2017-2018

21/11/18
Mae nifer y Ffurflenni Hysbysiad Cosb Benodedig sydd wedi’u dosbarthu wedi gostyngu o 29,758 yn 2016-2017 i 27,863 yn 2017-2018.
 

Ffurflenni Hysbysiad Cosb Benodedig 2016-17

31/10/17
Mae nifer y Ffurflenni Hysbysiad Cosb Benodedig sydd wedi’u dosbarthu wedi cynyddu o 18,867 yn 2015-16 i 29,758 yn 2016-17.
 

Ffurflenni Hysbysiad Cosb Benodedig 2015-16

07/10/16
Mae nifer y Ffurflenni Hysbysiad Cosb Benodedig sydd wedi’u dosbarthu wedi cynyddu o 14,246 yn 2014-15 i 18,867 yn 2015-16.
 

Dychweliad o ffurflenni Hysbysiad Cosb Benodedig 2014-15

29/09/15
Mae’r Hysbysiadau Cosb Benodedig a gyflwynwyd wedi cynyddu o 13,598 yn 2013-14 i 14,246 yn 2014-15.