Skip to content

Ymbelydredd

Arwydd o berygl drwy ymbelydredd

Rydym yn gweithio â Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ar faterion sy’n ymwneud ag ymbelydredd.

Cyfoeth Naturiol Cymru yw’r rheoleiddwyr sy’n gyfrifol am ymdrin â materion rheoli gwastraff a gollyngiadau ymbelydrol yng Nghymru.

Mae’r Swyddfa Dros Reoli Niwclear (ONR), un o asiantaethau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn rheoli diogelwch gweithwyr ar safleoedd niwclear a chanolfannau ymchwil ac unrhyw achosion lle mae aelodau’r cyhoedd yn dod i gysylltiad ag ymbelydredd o’r sefydliadau hyn.

Rydym hefyd yn gweithio â’r sefydliadau canlynol ar faterion niwclear a radiolegol:

  • Adran Ynni a Newid Hinsawdd y Deyrnas Unedig
  • Y Weinyddiaeth Amddiffyn
  • Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
  • Llywodraeth yr Alban
  • Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon.

Cysylltu â ni

E-bostwich rppmailbox@cymru.gsi.gov.uk.