Skip to content

Atal llygredd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Llygredd mwg diwydianol

Yn gynyddol dros y 150 mlynedd diwethaf mae llygredd o brosesau diwydiannol yng Nghymru wedi cael ei reoli drwy ddeddf.

Y brif ddeddfwriaeth yw Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016 (dolen allanol), sy'n cwmpasu tua 1,650 o fusnesau yng Nghymru.

O dan y gyfraith, mae'n rhaid i nifer o weithgareddau a allai lygru gwahanol gael trwydded i weithredu. Mae'r rhan fwyaf o'r safleoedd diwydiannol mwyaf yn cael eu rheoleiddio gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ac fe'u gelwir yn '(1) gweithfeydd Rhan A'. Mae CNC hefyd yn rheoleiddio gweithgareddau eraill, gan gynnwys 'gweithrediadau gwastraff' a 'gwastraff cyfarpar symudol'.

Mae rhai gweithgareddau, fodd bynnag, yn cael eu rheoleiddio gan awdurdodau lleol:

  • Gweithfeydd Rhan A(2),
  • Gosodiadau Rhan B,
  • Gweithfa symudol Rhan B,
  • Gweithfa llosgi gwastraff bach,
  • Gweithgareddau allyriadau gan toddyddion.

Mae rheoleiddwyr yn adennill y costau o reoleiddio gweithgareddau hyn trwy gynlluniau codi tâl. Dewch o hyd i fwy o wybodaeth am daliadau ar gyfer safleoedd a rheolir gan awdurdodau lleol a CNC.