Skip to content

Microgynhyrchu

Dolenni perthnasol

Taflenni ar gyfer deiliaid tai, cymunedau a busnesau ar faterion cynllunio wrth ystyried gosod technolegau ynni adnewyddadwy bach a lleol.
Diben y Cyfarwyddyd hwn yw helpu awdurdodau cynllunio lleol i benderfynu ar geisiadau i gynnal datblygiadau ynni adnewyddadwy a charbon isel.
Llwythwch ein canllaw ar sut i wella’ch cartref i’ch helpu i arafu’r newid yn yr hinsawdd.
tyrbin gwynt bach ar y tŷ
Mae microgynhyrchu yn golygu cynhyrchu ynni carbon isel neu ddi-garbon (sy’n cynhyrchu allyriadau carbon isel neu ddi-garbon) neu ynni adnewyddadwy ar raddfa fechan.

Dyma’r technolegau micro-drydan:

  • paneli solar;
  • micro-dyrbinau gwynt;
  • micro-hydro (ynni dŵr); a
  • micro-gynlluniau gwres a phŵer cyfunedig (CHP).

Dyma dechnolegau micro-gynlluniau gwres:

  • pympiau gwres (aer, dŵr ac o’r ddaear);
  • biomas (yn defnyddio ynni o blanhigion ac anifeiliaid); a
  • gwres solar.

Y brif ffynhonnell adnewyddadwy sy’n cael ei microgynhyrchu yw ynni solar.