Skip to content

Cynhyrchu ynni adnewyddadwy lleol

Rydym am annog pobl Cymru i fod yn gyfrifol am eu hanghenion ynni eu hunain.

Ein gweledigaeth ni yw gweld pob cymuned a busnes yn defnyddio trydan a gwres sy’n cael ei gynhyrchu’n lleol gan amrywiaeth o systemau cynhyrchu ynni adnewyddadwy; defnyddio’r cyflenwad ynni hwn i ddarparu ynni i bobl leol a gostwng ein dibyniaeth ar ynni sy’n cael ei gynhyrchu’n ganolog.    

Mae ein Gwasanaeth Ynni Lleol yn rhoi cymorth a chyllid i fentrau cymdeithasol a BBaCh ddatblygu prosiectau ynni adnewyddadwy.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig y canlynol:

  • Cymorth grant i ddatblygu’r prosiect
  • Benthyciadau ar gyfer datblygu ac adeiladu
  • Cyngor a chyfarwyddyd rhad ac am ddim gan Swyddogion Datblygu lleol
  • Adnoddau ar-lein i helpu i symud y prosiect yn ei flaen
  • Canolfan Bartneriaeth i ddod â chymunedau, tirfeddianwyr, buddsoddwyr a datblygwyr ynghyd i gydweithio ar y prosiectau