Skip to content

Ymateb i'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar ynni dŵr

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Creuwyd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar ynni dŵr ym mis Mawrth 2016 ar gais i Carl Sargeant AC, y Gweinidog bryd hynny ar  Gyfoeth Naturiol, gan Gymdeithas Ynni dŵr Prydain.

Cylch gwaith y grŵp oedd datblygu ac argymell pecyn o fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ynni dŵr yng Nghymru mewn ymateb i ostyngiadau ‘Feed in Tariff’ (FIT).

Gweler adroddiad terfynol y grŵp (dolen allanol)

Bydd yr ymrwymiadau a wnaed yn yr ymateb hwn, ynghyd ag ymatebion i argymhellion eraill a gyflwynwyd  gan y grwpiau Morol a Gwledig yn cael eu hymgorffori yn ein rhaglen waith gyffredinol.  Bydd adroddiad blynyddol ar ynni yn cael ei gyhoeddi a fydd yn darparu diweddariad blynyddol ar sut ydym yn ymateb i’r holl argymhellion.