Skip to content

Ymateb i Datblygiad Gwledig Economaidd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ymateb Llywodraeth Cymru gan gynnwys manylion am yr hyn sydd eisoes wedi ei gyflawni a bwriadau’r dyfodol.
Ym mis Medi 2015, sefydlodd y Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar y pryd,  Grŵp Gorffen a Gorchwyl ar ynni gwledig. Yr oedd i ymchwilio mewn i rwystrau sy'n atal datblygiad ynni adnewyddadwy mewn ardaloedd gwledig er mwyn sicrhau:
  • swyddi,
  • twf,
  • cyfoeth,
  • gwella lles cymunedol, a 
  • mynd I’r afael â tlodi tanwydd.

Bydd yr ymrwymiadau a wnaed yn yr ymateb hwn, ynghyd ag ymatebion i argymhellion eraill a gyflwynwyd  gan y grwpiau Morol ac ynni dŵr, yn cael eu hymgorffori yn ein rhaglen waith gyffredinol.  Bydd adroddiad blynyddol ar ynni yn cael ei gyhoeddi a fydd yn darparu diweddariad ar sut ydym yn ymateb i’r holl argymhellion.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Datblygu Economaidd Gwledig (Maint Ffeil: 1.7MB)