Skip to content

Ymateb i adroddiad 'Ail-egnïo Cymru'

Mae Ail-egnïo Cymru yn brosiect tair blynedd a ddechreuodd yn 2016, sy'n cael ei redeg gan y Sefydliad Materion Cymreig.

Nod y prosiect (dolen allanol) yw darparu cynllun cyflawni i alluogi Cymru i gynhyrchu holl alw ynni Cymru drwy ffynonellau ynni adnewyddadwy erbyn 2035, gan arwain at ostyngiad o 80% mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr sy'n seiliedig ar ynni. Nod y prosiect hefyd yw dangos sut y gellir cyflawni hyn drwy groesawu model gwasgaredig, newid y berthynas rhwng pobl ag ynni a manteisio i'r eithaf ar y cyfraniadau cymunedol a mentrau lleol.

Gellir cael mwy o wybodaeth am y ffrydiau gwaith (dolen allanol) ar wefan y Sefydliad Materion Cymreig.  Ein bwriad yw ymateb i’r ffrydiau gwaith hyn a bydd ymatebion hyn yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan.