Skip to content

Ymateb i'r Ymgynghoriad ar Gaead y Cynllun Tariff Cyflenwi Trydan

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ysgrifennodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig i Claire Perry AS, y Gweinidog Gwladol dros Ynni a Thyfiant Glân yn yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS).