Skip to content

Traethawd ar gyfer cyhoeddiad Energy UK 'Ynni a'r Amgylchedd'

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi darparu traethawd sy'n dathlu pen-blwydd 10 mlynedd Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008.
Mae'r traethawd ar gael ar wefan Energy UK (dolen allanol, Saesneg yn unig).