Skip to content

Astudiaeth Ddichonoldeb o’r Opsiynau ar gyfer Rhoi Polisi Amgylchedd ar Waith

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bu’r prosiect hwn yn adolygu’r trefniadau sefydliadol ar gyfer rheoli’r amgylchedd drwy ddull integredig er lles pobl a bywyd gwyllt Cymru. Mae hyn yn adlewyrchu egwyddorion Fframwaith yr Amgylchedd Naturiol.

Mae’r astudiaeth hon yn crynhoi canlyniadau’r gwaith hwn ac yn adrodd ar yr opsiynau ar gyfer rhoi polisi amgylchedd ar waith.

Mae’r astudiaeth yn cynnwys:

  1. Y cyd-destun, y cefndir a’r amcanion;
  2. Dull gweithredu’r prosiect;
  3. Gwerthuso’r opsiynau; 
  4. Y casgliadau.

Cyn yr astudiaeth hon cyhoeddwyd nodyn diweddaru pwysig yn cynnwys gwybodaeth am fanteision, costau a rhagdybiaethau.

Dylid darllen yr astudiaeth hon ochr yn ochr â’r diweddariad sydd wedi’i gyhoeddi ar yr astudiaeth hon.