Skip to content

Trwyddedau bywyd gwyllt

Cyfoeth Naturiol Cymru sydd bellach yn rhoi trwyddedau diogelu rhywogaethau o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 a Rheoliadau Cynefinoedd 2010 (trwyddedau rhywogaethau a warchodir gan Ewrop).

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig Y ni fydd yn parhau i roi trwyddedau moch daear o dan Adran 10(2) a (3) o Ddeddf Gwarchod Moch Daear 1992.

Rydym wedi trosglwyddo'r wybodaeth a ddelir ar y drwydded yn flaenorol i Cyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol).

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) a Natural England sy’n ymdrin â thrwyddedau bywyd gwyllt yn Lloegr. I gael mwy o wybodaeth amdanynt, ewch i’w wefan DEFRA (dolen allanol, Saesneg yn unig).