Skip to content

Rheoli bywyd gwyllt

Cyngor ar reoli bywyd gwyllt a thrwyddedau adar a mamaliaid.

Mae cyfres o daflenni gwybodaeth cynghorol wedi cael eu cyhoeddi gan gynghorwyr bywyd gwyllt Llywodraeth Cymru.  Yn y taflenni gwybodaeth hyn mae cyngor ar rywogaethau unigol a thechnegau rheoli i’ch helpu i oresgyn y problemau mwyaf cyffredin.  

Os oes gennych ymholiadau am foch daear neu anifeiliaid gwyllt eraill, cysylltwch â

Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UR

Ffon 0300 061 5920 

I ddweud wrthym am achos o wenwyno anghyfreithlon, ffoniwch Rhadffôn 0800 321600