Skip to content

Pan fydd anifail wedi’i wenwyno

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Beth i’w wneud os ydych yn credu bod anifail wedi’i wenwyno gan blaladdwr neu fod perygl iddo gael ei wenwyno.

Os darganfyddwch anifail dof neu wyllt sydd wedi’i wenwyno gan blaladdwr neu dystiolaeth fod rhywun wedi camddefnyddio plaleiddiad, cysylltwch â’r Cynllun Ymchwilio i Ddigwyddiadau Bywyd Gwyllt (WIIS).

Beth yw arwyddion gwenwyno 

Mae’r isod yn arwyddion posibl o wenwyno:
  • anifail â’i fol wedi’i hollti a’i goesau’n sownd ar led wrth byst – efallai bod gwenwyn ynddo
  • nifer o adar neu anifeiliaid marw yn agos i’w gilydd
  • anifail sy’n ymddangos fel pe bai wedi marw’n sydyn heb reswm amlwg
  • wyau mewn mannau anarferol, weithiau gyda marc inc.

Riportio digwyddiad

Os ydych yn amau bod anifail anwes neu wyllt wedi’i wenwyno, ffoniwch:
Rhadffon 0800 321 600 neu ebostiwch Bywyd_gwyllt@llyw.cymru
 

Y Cynllun Ymchwilio i Ddigwyddiadau Bywyd Gwyllt

Mae’r Cynllun hwn yn ymchwilio i anifeiliaid gwyllt, gan gynnwys pryfed defnyddiol a rhai anifeiliaid anwes, sydd wedi marw neu eu hanafu a bod tystiolaeth y gallent fod wedi’u gwenwyno â phlaladdwr. Mae hefyd yn monitro cofrestru plaladdwyr, mae'r dystiolaeth a gellir ei defnyddio i orfodi deddfwriaeth ar ddefnyddio a gasglwyd:

  • plaladdwyr
  • diogelu pobl
  • bwyd
  • yr amgylchedd
  • anifeiliaid.

Cewch fwy o wybodaeth a chyngor ar sut i riportio digwyddiad gan Uned Digwyddiadau Bywyd Gwyllt Asiantaeth Ymchwil yr Amgylchedd (Saesneg yn unig, dolen allanol).

Cewch fwy o wybodaeth am yr WIIS gan y Gyfarwyddiaeth Rheoleiddio Cemegau (Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch) (Saesneg yn unig, dolen allanol).

Canlyniadau

Cewch weld canlyniadau ymchwiliadau sydd wedi’u cynnal trwy’r Cynllun Ymchwilio i Ddigwyddiadau Bywyd Gwyllt ar wefan yr Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (Saesneg yn unig, dolen allanol).

Mae’r Bartneriaeth Weithredu i Atal Troseddau yn erbyn Bywyd Gwyllt (PAW) yn cyhoeddi mapiau sy’n dangos ble yng Nghymru a Lloegr y mae adar ysglyfaethus wedi cael eu gwenwyno. Cyhoeddir y mapiau a’r wybodaeth ar wefan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Saesneg yn unig, dolen allanol).

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Plaladdwyr ac anifeiliaid (Maint ffeil: 229KB)