Skip to content

Uchafbwyntiau Gweithgareddau’r Trydydd Sector: Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cafodd y ddogfen Uchafbwyntiau Gweithgareddau’r Sector ei chyhoeddi ym Medi 2011.

Mae’n cynnwys: 

  • amlinelliad o pam y mae angen i’r sector cyhoeddus gefnogi’r gweithredu i leihau allyriadau ac addasu i’r newid yn yr hinsawdd;   
  • trosolwg o dargedau lleihau allyriadau ar gyfer y sector cyhoeddus a’r camau y mae disgwyl i’r sector eu cymryd; a
  • throsolwg o sut y mae disgwyl i’r sector gynorthwyo’r broses o addasu Cymru i’r newid yn yr hinsawdd.