Skip to content

Fersiwn gryno: Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

Dolenni perthnasol

Nodi cynnydd Cymru tuag at leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a chrynhoi camau a gymerwyd i fynd i'r afael ag achosion a chanlyniadau newid yn yr hinsawdd.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Y newid yn yr hinsawdd yw un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’rbyd - ac un y mae angen i ni i gyd fynd i’r afael â hi.

Mae’r crynodeb hwn yn cynnig trosolwg o’r Strategaeth a’r Cynlluniau Cyflawni cysylltiedig.