Skip to content

Paratoi ar gyfer hinsawdd sy'n newid – Rhan 3: Cynllunio

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bwriad Rhan 3 yw rhoi help i chi greu cynllun ymaddasu gan ddefnyddio’r wybodaeth a geir yn Rhan 2.

Mae paratoi ar gyfer hinsawdd sy'n newid yn faes gwaith sy’n eithaf newydd ac yn newid o hyd. Mae’r canllaw yn adlewyrchu hyn ac yn cydnabod bod y broses o ymaddasu i hinsawdd sy’n newid yn wahanol i bawb.

Mae Rhan 3 yn ganllaw ar:

  • creu amcanion i’ch sefydliad;
  • nodi camau ymaddasu; a
  • rhoi’r camau hynny ar waith.

Mae’r Rhan hon yn ymwneud â data sylfaenol a dangosyddion a fydd o help ar gyfer monitro ac adolygu yn Rhan 5.