Skip to content

Crynodeb am ein Partneriaid Rhyngwladol: Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

Dolenni perthnasol

Mae’r Cynllun Cyflawni ar gyfer Ymaddasu yn disgrifio’r camau fydd yn cyflawni ein hamcanion o’n Fframwaith Ymaddasu
Mae gennym darged i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 3% y flwyddyn yn y meysydd cymhwysedd sydd wedi’u datganoli.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r Crynodeb yn cynnwys gorolwg o'r gweithredoedd rydym yn eu gwneud i fynd i'r afael ag achosion a chanlyniadau'r newid yn yr hinsawdd, a'n hymrwymiad i gefnogi ein partneriaid wrth ymateb i'r her.