Skip to content

Newid yn yr hinsawdd: ei effeithiau yng Nghymru (2009)

Dolenni perthnasol

Yn y Datganiad Polisi hwn, rydym yn amlinellu'r her o hinsawdd sy'n newid a'r ymateb Llywodraeth Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Yn y llyfryn hwn, cewch wybod mwy am sut y bydd y newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar Gymru a'r hyn y bydd angen inni ei wneud i ymaddasu.

Mae'r llyfryn hwn:

  • yn cyflwyno'r newidiadau a ragwelir o ran tymheredd, glawiad a lefel y môr
  • yn nodi'r hyn y gallai'r newidiadau ei olygu i gymdeithas, yr economi a'r amgylchedd os na ddechreuwn ymaddasu
  • yn esbonio pam mae'n bwysig inni ymaddasu a sut i fynd o'i chwmpas.