Skip to content

Strategaeth Ymgysylltu ar y Newid yn yr Hinsawdd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Strategaeth yn annog pawb i weithredu ac i newid yr hyn a wnânt er mwyn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a pharatoi ar gyfer effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Mae’r Strategaeth yn ceisio helpu pobl, cymunedau a sefydliadau i:

  • ymdeimlo â’r newid yn yr hinsawdd a deall sut y mae’n gysylltiedig â’r ffordd y maent yn byw ac yn gweithio
  • teimlo bod newid yn yr hinsawdd yn faes lle gallant wneud gwahaniaeth cadarnhaol, a
  • newid y ffordd maent yn byw er mwyn mabwysiadu dewisiadau ac arferion sy’n fwy ymwybodol o’r hinsawdd.