Skip to content

Data Allyriadau 2014

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Inffograffeg yn adrodd y cynnydd yn erbyn y ddau brif dargedau anstatudol ar gyfer 2014: y gostyngiad blynyddol o 3% mewn allyriadau mewn meysydd datganoledig, a’r gostyngiad o 40% yng nghyfanswm yr allyriadau erbyn 2020.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2014 (Maint Ffeil: 1.7MB)