Skip to content

Achosion busnes ar gyfer gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae llawer o bobl mewn sefydliadau sy'n paratoi camau gweithredu i leihau allyriadau a pharatoi ar gyfer effeithiau anochel y newid yn yr hinsawdd ac sy'n treulio amser ac ymdrech yn llunio achos busnes ar gyfer y camau gweithredu hyn.

Er mwyn arbed amser ac ymdrech i sefydliadau, mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu achosion busnes enghreifftiol dwyieithog.

Mae'r achosion busnes enghreifftiol yn nodi rhesymeg glir ar gyfer gweithredu, ac fe’u hysgrifennwyd mewn iaith sy'n ystyrlon i bob sector. Maent yn cynnwys dolenni i amrywiaeth o adnoddau a fydd yn helpu sefydliadau i ddatblygu achosion busnes dros weithredu. Bydd y rhain yn arbennig o fuddiol i’r sefydliadau llai sy’n rhy brin o adnoddau i dreulio llawer o amser yn paratoi achosion busnes.

Mae'r dogfennau yn nodi:

  • Eich rôl unigryw: Pam mae angen i sefydliadau weithredu ar newid yn yr hinsawdd;

  • Beth sydd angen i chi wybod: Effeithiau’r newid yn yr hinsawdd, barn y cyhoedd a’r rhesymau deddfwriaethol y tu ôl i'r achos dros newid;

  • Cynllunio ar gyfer newid: Y manteision o gymryd rheolaeth o risg ac esiamplau o lwyddiant o bob sector;

  • Gwneud yr achos dros newid: Y cwestiynau i'w gofyn wrth greu achos busnes a sut i gynnwys yr wybodaeth a roddir yn y ddogfen yn yr atebion.