Skip to content

Cofrestr ieir Brydain Fawr

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: iechyd anifeiliaid.

Dolenni perthnasol

Os ydych yn bryderus ynghylch iechyd eich adar dylech geisio cyngor oddi wrth eich milfeddyg.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r Llywodraeth Cymru, Llywodraeth yr Alban ac Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) wedi datblygu Cofrestr Dofednod Prydain Fawr. 

Diben y Gofrestr yw casglu gwybodaeth hanfodol am rywogaethau penodol o adar sy’n cael eu cadw ar safleoedd ym Mhrydain Fawr. Defnyddir yr wybodaeth ar y Gofrestr at ddibenion rheoli Ffliw Adar. Trwy wella cynlluniau wrth gefn, bydd y gofrestr yn helpu i gyfyngu ar y clefyd a'i atal rhag lledaenu.

Mae'n ofyniad cyfreithiol ichi gofrestru os oes 50 neu fwy o adar ar eich safle. 

BOs oes gennych adeilad sydd â llai na 50 o adar, mae'n annog i chi i gofrestru’n wirfoddol.

Gweler gwefan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Meterion Gwledig (DEFRA) (dolen allanol) am wybodaeth ynghylch sut i gofrestru.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Ffurflen cofrestru dofednod (Maint Ffeil: 1.3MB)