Skip to content

Gwybodaeth y gadwyn fwyd

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: cadw anifeiliaid fferm.

Dolenni perthnasol

Ein nod yw rhoi mantais gystadleuol i’n busnesau bwyd a diod trwy gyfres o raglenni cymorth.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Er 1 Ionawr 2010, bu'n ofynnol i berchnogion lladd-dai ofyn am wybodaeth am y gadwyn fwyd ar gyfer yr holl warthog, defaid a geifr sy’n dod i’w lladd-dai gan ofalu bod gwybodaeth o’r fath yn dod i law, eu bod yn ei harchwilio ac yn gweithredu arni.

Mae manylion ar gael ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (dolen allanol, Saesneg yn unig).