Skip to content

Adnabod gwartheg

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: cadw anifeiliaid fferm.

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Mae'n rhaid adnabod gwartheg a'u cofrestru gyda Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (BCMS) cyn pen 27 diwrnod ar ôl iddynt gael eu geni. Dylid rhoi gwybod o fewn tridiau os ydynt yn cael eu symud.

Y BCMS sy’n cynnal System Olrhain Gwartheg Prydain (CTS) (dolen allanol) ar ran Llywodraeth Cymru, Llywodraeth yr Alban a Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA).

Mae dolen i lawlyfr i geidwaid gwartheg ar gael ar wefan Llywodraeth DU (dolen allanol). 

Llinellau cymorth y BCMS:

  • Cymraeg 0345 0503 456
  • Saesneg 0345 0501 234.

Dolenni allanol defnyddiol: