Skip to content

Feirws Epidemig Dolur Rhydd y Moch

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Dolur rhydd epidemig y moch.

Rhaid i geidwaid moch fod yn ymwybodol o afiechyd newydd sydd wedi achosi colledion sylweddol i’r diwydiant moch tramor.

Mae Epidemig Dolur Rhydd y Moch yn glefyd feirysol sydd â symptomau dolur rhydd a nychdod a welir mewn moch bach. Mae’n cael ei ledaenu gan anifeiliaid wedi’u heintio, a gall eu cynnyrch a gwrthrychau sydd wedi’u halogi hefyd achosi risg.

Mae’r clefyd wedi arwain at golledion sylweddol yn Asia a Gogledd America, a rhai gwledydd eraill.

Nid yw’n glefyd hysbysadwy ac nid oes perygl i iechyd pobl.

Mae ffurf ar y clefyd hwn wedi bodoli yn Ewrop ers rhai blynyddoedd, ond ar lefel isel. Mae ffurf ffyrnicach o’r clefyd wedi’i ganfod yn y gwledydd uchod, ond nid yn Ewrop eto.

Mae rhagor o wybodaeth  ynglŷn ac  atal clefydau a chynllunio wrth gefn ar gyfer PED, ar gael ar Hybu Cig Cymru (dolen allanol).

Ceir rhagor o wybodaeth am y clefyd ar gov.uk (dolen allanol).