Skip to content

Arweiniad

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Rhaid i bawb sy’n trafod sgil-gynhyrchion anifeiliaid gydymffurfio â Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid EC Rhif 1069/2009 a'r Rheoliad Gweithredu Cysylltiedig EC 142/2011.

.