Skip to content

Awdurdodiadau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Manylion y rhanddirymiadau o dan Reoliad UE 1069/2009 a Rheoliad y Comisiwn 142/2011 a awdurdodwyd gan Weinidogion Cymru.

Mae’r amodau y mae’n rhaid i weithredwyr gydymffurfio â hwy os ydynt yn dymuno defnyddio’r rhanddirymiadau hyn wedi’u manylu ym mhob awdurdodiad unigol. Darperir ar gyfer rhai rhanddirymiadau ychwanegol yn uniongyrchol yn Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2014.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Awdurdodiadau (Maint Ffeil: 586KB)