Skip to content

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Yr amgylchedd a chefn gwlad
Prif storïau o fewn y pwnc
Newidiadau i Borth y Llywodraeth

Newidiadau i Borth y Llywodraeth

Bydd proses gofrestru Porth Llywodraeth newydd yn dechrau ar 11 Rhagfyr 2018. 

Taliadau Gwledig Cymru - Cofrestru Cwsmeriaid Ar-lein

Taliadau Gwledig Cymru - Cofrestru Cwsmeriaid Ar-lein

Ar 14 Rhagfyr, bydd trefn cofrestru papur RPW yn dod i ben. Rhaid gwneud popeth nawr ar-lein.

 
Ffliw adar

Ffliw adar

Mae’r Prif Swyddogion Milfeddygol ledled y DU yn annog pawb sy’n cadw dofednod i weithredu’n syth er mwyn lleihau’r perygl o glefyd dros y gaeaf.

Cynllun gweithredu ar gyfer pryfed peillio

Cynllun gweithredu ar gyfer pryfed peillio

Nod y cynllun newydd hwn yw lleihau a gwyrdroi’r dirywiad ym mhoblogaethau pryfed peillio cadw a gwyllt.

Ansawdd dŵr ymdrochi a thraethau yng Nghymru

Ansawdd dŵr ymdrochi a thraethau yng Nghymru

Yn 2018, llwyddodd pob un o'r 104 ddyfroedd ymdrochi dynodedig yng Nghymru i fodloni system ddosbarthu llym Ewrop.

O fewn y pwnc hwn

Ymgyngoriadau

GWASANAETH NEWYDD BETA

Nodweddion

  • Dyluniad gwell
  • Gosodiadau sydd yn fwy clir
  • Ffurflenni ymateb ar-lein gallwch eu cadw
  • Dogfennau ymgynghori sy'n hawdd eu defnyddio ar y we
  • Gwell hygyrchedd

Ewch i ymgyngoriadau