Skip to content

Rhowch gynnig arni

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Sgiliau a hyfforddiant.

Diben y fenter Rhowch gynnig arni! yw annog plant ysgol i gymryd mwy o ran mewn addysg alwedigaethol, gan gynnwys Prentisiaethau.

 Bydd pobl ifanc yn cael cyfle i droi eu llaw at sgiliau newydd mewn ystod o weithgareddau rhyngweithiol, llawn hwyl, ar draws chwe sector allweddol:

  • Adeiladu a Thechnoleg Adeiladu
  • Y Diwydiannau Creadigol
  • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
  • Gweithgynhyrchu a Pheirianneg
  • Gwasanaethau Cymdeithasol a Phroffesiynol
  • Trafnidiaeth a Logisteg

Bydd y gweithgareddau yn cael eu hwyluso gan ymarferwyr sydd wedi’u hyfforddi o Sefydliadau Addysg Bellach, Darparwyr Hyfforddiant, Gyrfa Cymru a swyddogion Llywodraeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth neu i gadw lle mewn sesiwn Rhowch gynnig arni!, ewch i wefan Rhowch gynnig arni