Skip to content

Cynhadledd Gwaith Ieuenctid 2017 – Ansawdd Gwaith Ieuenctid

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Gwaith ieuenctid.

Cynhaliwyd y gynhadledd Gwaith Ieuenctid yng Nghaerdydd ar ddydd Iau 27 Mawrth 2017.

Trosolwg

Mae gan gwaith ieuenctid o safon uchel rôl hanfodol i’w  chwarae o ran helpu ein pobl ifanc wella eu cyfleoedd mewn bywyd. Drwy ddulliau addysgol anffurfiol a ffurfiol mae arfer gwaith ieuenctid effeithiol yn magu gallu a gwydnwch pobl ifanc, eu cefnogi I  fagu hyder, datblygu hunan-gred a chael cyfle i sefydlu disgwyliadau uchel a dyheadau ar gyfer eu hunain.

Roedd y gynhadledd 2017 yn canolbwyntio ar darpariaeth gwaith ieuenctid o ansawdd ar gyfer pobl ifanc.

Siaradwyr allweddol  a pynciau yn cynnwys :

  • Alun Davies AC, Y Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
  • Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru
  • Graeme Tiffany 
  • Hayden Llewellyn, Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA)
  • Panel Pobl Ifanc 

Gweithdai yn cynnwys:

  • Graeme Tiffany – Meddwl yn athronyddol, ac yn ymarferol, am 'ansawdd' gwaith ieuenctid
  • Lucy Maynard, Pennaeth Ymchwil, Centre for Youth Impact
  • Tim Frew, YouthLink Scotland
  • Atkin Associates – Y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru
  • CGA – Cofrestru Gweithwyr Ieuenctid a Chymorth Ieuenctid  .