Skip to content

Cynllun gweithredu ar gyfer sgiliau

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Sgiliau a hyfforddiant.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r cyhoeddiad hwn yn pennu'r camau gweithredu ar gyfer y dyfodol ym maes polisi a fydd yn galluogi Cymru i ddatblygu'n wlad â sgiliau medrus.

Mae'n canolbwyntio ar gyflogaeth a sgiliau ac yn cwmpasu pedwar maes o flaenoriaeth:

  • sgiliau ar gyfer swyddi a thwf
  • sgiliau sy'n ymateb i anghenion lleol
  • sgiliau a werthfawrogir gan gyflogwyr
  • sgiliau ar gyfer cyflogaeth.

Nod y datganiad yw creu'r amodau iawn i gyflogwyr ledled Cymru ffynnu a llwyddo.

Bydd ein cynllun gweithredu sgiliau a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2014 yn ategu ein datganiad polisi.  

I ddod i wybod mwy cysylltwch â: employmentandskillspolicy@cymru.gsi.gov.uk

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Datganiad polisi ar sgiliau (Maint ffeil: 381KB)