Skip to content

Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Sgiliau a hyfforddiant.

Logo Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru
Mae Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru yn gwasanaethu fel fforwm effeithiol i gyflogwyr ddarparu mewnbwn strategol a her gadarn er mwyn llywio polisi cyflogaeth a sgiliau yn y dyfodol.

Mae'n darparu safbwynt cyflogwyr i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar faterion cyflogaeth a sgiliau, gyda'r bwriad o sicrhau bod cyflenwi yn cyd-fynd yn well gydag anghenion cyflogwyr ac unigolion ledled Cymru. Cafodd y bwrdd ei sefydlu fel Bwrdd cynghori annibynnol yn 2008.

Caiff Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru ei gadeirio gan Gomisiynydd Cymru i Gomisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau, ac mae ganddo gynrychiolaeth eang o blith cyflogwr y sector cyhoeddus a'r sector preifat. Mae’r Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg yn mynychu fel arsylwr. Cynhelir cyfarfodydd bob chwarter.

Mae aelodaeth graidd Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru yn cynnwys y canlynol:

  • Cadeirydd - Comisiynydd Cymru i Gomisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau
  • Cyrff cynrychioli Cyflogwyr - Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI), Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB) a’r Cydffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth (REC)
  • TUC Cymru
  • Cyflogwyr o ystod eang o sectorau
  • Swyddogion Llywodraeth Cymru - Cyfarwyddwr Grŵp Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyflogaeth a Sgiliau, a'r Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Strategol, Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.

Mae Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru hefyd yn darparu cefnogaeth i Gomisiynydd Cymru wrth adlewyrchu materion polisi, anghenion a blaenoriaethau yng Nghymru, a darparu ffordd i Gomisiynydd Cymru  adrodd yn ôl i Weinidogion Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill ar waith y Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau.

Gwybodaeth bellach

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Fwrdd Addysg a Sgiliau Cymru anfonwch e-bost i wesb2@wales.gsi.gov.uk

Dolenni

Ewch i wefan UK Commission on Employment and Skills

Ewch i wefan Department for Work and Pensions (UK).