Skip to content

Cwnsela ar gyfer plant a phobl ifanc

Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu lefel resymol o wasanaethau cwnsela i blant a phobl ifanc rhwng 11 a 18 oed a disgyblion ym mlwyddyn 6.

Gall cwnselwyr helpu plant a phobl ifanc i ganolbwyntio ar eu pryderon a’u galluogi i edrych yn fanylach ar broblemau penodol, gwneud dewisiadau, ymdopi ag argyfwng, gweithio drwy deimladau o wrthdaro a gwella’u perthynas ag eraill.

O fewn ysgolion, mae cwnsela’n ategu gwasanaethau eraill sy’n hyrwyddo iechyd a lles dysgwyr.