Skip to content

Lles

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Lles.

Dolenni perthnasol

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion ac awdurdodau lleol ar sut i ddarparu a chynnal cyfleusterau toiled o ansawdd da a glân ar gyfer dysgwyr.
Cyfres o ddeunyddiau gwrth-fwlio yw 'Parchu eraill' sy’n darparu canllawiau ac atebion ymarferol ar rwystro ac ymateb i ddigwyddiadau o fwlio mewn ysgolion.
Dogfen arfer da i gynorthwyo pob ysgol a lleoliad Blynyddoedd Cynnar i hybu iechyd a lles emosiynol.

Dyma'r adran lle gellir gweld ein polisïau sy'n hybu ysgolion iach a hapus. Mae hyn yn cynorthwyo'r amgylchedd dysgu.

Nod ein polisïau ar gyfer hybu lles mewn ysgolion yw cynnwys disgyblion yn y penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw trwy gyfranogiad disgyblion.  Hefyd, maent yn anelu at sicrhau bod yr amgylchedd yn yr ysgol yn deg ac yn rhydd o unrhyw achosion o fwlio a dysgu yw'r prif nod.  Mae darparu bwyd iach mewn ysgolion hefyd yn chwarae rhan bwysig yn gwella lles plant a chaiff hyn ei nodi yn ein polisïau yn y maes hwn hefyd.