Skip to content

Strategaeth rheoli gwybodaeth

IMS
Mae ein strategaeth yn amlinellu sut y mae gwybodaeth a data ysgolion yn cael eu casglu'n effeithlon, yn cael eu diogelu'n dda ac ar gael yn fwy eang i'r cyhoedd.

Mae'r strategaeth rheoli gwybodaeth wedi gwella'r defnydd o TG ar gyfer rheoli data yn sector addysg Cymru.

 

Mae hyn wedi cael ei gyflawni drwy ganolbwyntio ar bedwar maes allweddol:

  • cyfnewid data
  • rheoli data
  • casglu data
  • defnyddio data yn effeithiol.

Os oes gennych gwestiwn am ein strategaeth rheoli gwybodaeth, e-bostiwch IMS@wales.gsi.gov.uk