Skip to content

Casglu data a ffurflenni ystadegol ar gyfer ysgolion a FE cholegau: offeryn ar gyfer cynllunio gwaith a meincnodi at ddibenion effeithlonrwydd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r offeryn yn llunio rhestr o'r holl ffurflenni allanol statudol ac anstatudol gan ysgolion a cholegau. Ei nod yw lleihau biwrocratiaeth drwy ddarparu gwybodaeth am bwy sy'n cymryd rhan, pwy sy'n gweld y data, amlder ac amcangyfrif o'r amser a dreuliwyd.

Nid Llywodraeth Cymru yn unig sy'n derbyn y ffurflenni hyn. Mae’r derbynwyr hefyd yn cynnwys:

  • Penaethiaid
  • Arweinwyr Ysgolion, Rheolwr Busnes, Staff Cymorth a Chonsortia Addysg
  • Ysgolion
  • FE Colegau
  • Pob eraill sydd â diddordeb yn y byd addysg

Dylid anfon unrhyw ymholiadau am yr offeryn i SchoolsandYoungPeopleWorkforceUnit@Wales.gsi.gov.uk