Skip to content

Casglu gwybodaeth a data

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym yn casglu data i'n helpu i wella ysgolion, datblygu ein polisïau a chyhoeddi adroddiadau ar gyfer ysgolion, athrawon, llywodraethwyr a rhieni.

Mae casglu gwybodaeth a data yn hanfodol i greu darlun o’r ysgolion ac yn rhoi iddynt yr offer ar gyfer hunanwerthuso a gwella.

Cesglir data ar elfennau o fywyd ysgol fel canlyniadau TGAU a Safon Uwch, lefelau presenoldeb, nifer y disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a nifer yr athrawon.

Un o’n hegwyddorion wrth gasglu gwybodaeth a data yw ein bod yn gofyn am ddata a’i storio dim ond os yw’n ddefnyddiol.