Skip to content

Gwella ysgolion

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Gwella ysgolion.

Rydym wedi ymrwymo i system addysg gynhwysfawr yng Nghymru, a nod ein polisïau yw mynd ati’n barhaus i wella ansawdd ein hysgolion.