Skip to content

Defnyddio grym rhesymol a chwilio am arfau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bwriad y canllawiau hyn yw cefnogi ysgolion, awdurdodau lleol a’u partneriaid wrthi iddynt ddarparu amgylchedd diogel i blant a phobl ifanc.

Maent wedi eu rhannu’n ddwy adran.

Defnyddio grym rhesymol

Cyflwynwyd y pŵer i ddefnyddio grym rhesymol gan Deddf Addysg 1996 (dolen allanol). Mae Adran 1 yn rhoi cyngor ar ddefnyddio grym rhesymol, gan gynnwys:

  • helpu staff ysgolion i ddeall beth yw ystyr y gyfraith iddynt hwy yn ymarferol
  • lleihau’r risg y gallai grym gael ei ddefnyddio’n amhriodol
  • darparu cyngor ar arferion da.

Chwilio am arfau

Cafodd ysgolion y pŵer i chwilio disgyblion am arfau heb eu cydsyniad yn Neddf Lleihau Troseddau Treisgar 2006 (dolen allanol). Mae Adran 2 yn darparu gwybodaeth am sgrinio a chwilio disgyblion am arfau, gan gynnwys ehangder y pwerau.