Skip to content

Hysbysiadau cosb am golli’r ysgol yn rheolaidd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gall staff awdurdodau lleol (ALlau), penaethiaid, staff ysgolion â chaniatâd, a'r heddlu roi hysbysiadau cosb i rieni/gofalwyr os yw plentyn neu berson ifanc yn methu dod i’r ysgol yn rheolaidd.

Mae’r canllawiau hyn yn darparu cyngor ac yn nodi cyfrifoldebau ALlau, ysgolion a’r heddlu. Mae’n cefnogi Rheoliadau Addysg Hysbysiadau Cosb (Cymru) (dolen allanol) a ddaeth i rym ar 2 Medi 2013.

Yn gryno:

  • roedd yn ofynnol i ALlau ymgynghori ar god ymddygiad lleol ar gyfer defnyddio hysbysiadau cosb, a gweithredu’r cod hwnnw
  • nnwaith y mae cod ymddygiad wedi ei sefydlu, mae’n ofynnol i ysgolion ddiweddaru eu polisïau presenoldeb priodol.