Skip to content

Y Gwasanaeth Lles Addysg

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Y Gwasanaeth Lles Addysg.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dyma becyn cynefino a gafodd ei baratoi i helpu staff y Gwasanaeth Lles Addysg newydd i ddeall eu rôl a’i chyflawni’n effeithiol.

Mae gan y Gwasanaeth Lles Addysg rôl hanfodol i’w chwarae yn hyrwyddo presenoldeb yn yr ysgol a lleihau absenoldeb parhaus.  

Bydd y pecyn cynefino hefyd yn helpu i hwyluso rhannu arferion da a sicrhau ffordd fwy cyson o weithio ar draws y sector.