Skip to content

Canllawiau cynnwys a chynorthwyo disgyblion

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Presenoldeb ac absonoldeb.

Dolenni perthnasol

Canllawiau ar gyfer penaethiaid a rhieni.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cerigyn wedi eu llwio
Canllawiau yw rhain ar gyfer ysgolion, awdurdodau lleol a'u partneriaid sy'n ymwneud â chefnogi a chynnwys  dysgwyr o oedran ysgol gorfodol (er y bydd rhai elfennau yn gymwys i bob dysgwr).

Defnyddir y canllawiau hyn wrth gynllunio gwasanaeth addysg cynhwysol sy'n canolbwyntio ar fodel cymorth gwahaniaethol.

Dylid defnyddio’r ddogfen hon fel dogfen 'fyw' a gaiff ei hadolygu lle bo newidiadau i ddeddfwriaeth a pholisi yn gwneud y canllawiau yn hen. Bydd y defnyddiwr yn gyfrifol am sicrhau eu bod yn cyfeirio at y fersiwn diweddaraf o'r canllawiau hyn.

Lle bo’r canllawiau a ddarperir yn y ddogfen yn wahanol i’r hyn sy’n cael eu darparu gan y canllawiau pwnc mwy manwl; Bydd y canllawiau pwnc bob amser yn cael blaenoriaeth.

O'r blaen roedd canllawiau Codau Presenoldeb Ysgol, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2010, yn ffurfio rhan o'r canllawiau Cynnwys a Chynorthwyo Disgyblion. Yn dilyn ymgynghoriad ar y canllawiau Cynnwys a Chynorthwyo diwygiedig bellach mae hon yn ddogfen 'arunig'. Mae'r wybodaeth ynglŷn â'r codau presenoldeb ddim wedi newid.