Skip to content

Addysg heblaw yn yr ysgol fframwaith ar gyfer gweithredu

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS) fframwaith ar gyfer gweithredu yn ein cynllun tymor hir i wella deilliannau i ddysgwyr sy’n cael mynediad at ddarpariaeth EOTAS.

Nod darpariaeth EOTAS yw i gwrdd a anghenion penodol dysgwyr sy'n methu mynychu ysgol prif ffrwd neu arbennig.

Datblygodd y grwp gorchwyl a gorffen EOTAS y fframwaith, ac ymgysylltiad gan y sector, fel ymateb i adroddiadau gan Estyn, Comisiynydd Plant Cymru a Prifysgol Caeredin.