Skip to content

Cynnwys a chynorthwyo disgyblion

Proses barhaus yw addysg gymhwysol sy’n ymwneud â sicrhau pob disgybl yn cael yr un cyfle drwy ystyried â’r amrywiaeth sydd i’w gweld mewn ysgolion.

Mae hyn yn ymwneud â’r dulliau cyffredinol sydd eu hangen i gynnwys pob disgybl yn ogystal â rhoi’r sylw unigol sydd ei angen ar ddisgyblion sydd angen cynmorth ychwanegol.